Nadační fond Fonte Vitae

Nadační fond Fonte Vitae podporuje projekty, které nás učí, jak s vodou zacházet, i projekty vědecké, které přinášejí nové poznatky a možnosti v péči o vodu.

Ceny ESG 2024 - přihláška

Do soutěže *
Jméno a příjmení / Název nominovaného *
IČO *
Webové stránky *
Převládající předmět podnikání *
Sídlo *
Kontaktní osoba *
Telefon *
E-mail *
Jméno a příjmení / Název osoby, která nominuje *
IČO *
Sídlo *
Nominující Kontaktní osoba *
Nominující osoba Telefon *
Nominující osoba E-mail *
Počet zaměstnanců *
na plný a částečný úvazek (uveďte alespoň přibližný počet zaměstnanců včetně externích spolupracovníků či brigádníků; údaj slouží výlučně pro naši představu o velikosti společnosti nominovaného).
Předchozí získaná ocenění nebo certifikace, která jsou relevantní pro oblast udržitelnosti
jsou-li Vám známy.
Oblast podnikání *
Kategorie *
V rámci jaké kategorie se chcete nominovaného do soutěže přihlásit?
Aktivita
Zde popište udržitelnou aktivitu nominovaného. Co konkrétního v rámci udržitelné aktivity nominovaný udělal nebo dělá? (Popište, v čem spatřujete udržitelnost přihlašovaného produktu. Prosíme, uveďte co nejvíce informací.)
Jak dlouho udržitelnou aktivitu ve Vaší společnosti realizujete?
(Kdy jste učinili první kroky směřující k udržitelnosti?)
Jaký je přínos Vašeho podnikání z hlediska udržitelnosti?
Co Vaše udržitelná aktivita zlepšuje, jaký problém řeší? (Jaký byl výchozí stav, který jste se rozhodli změnit? Jaký je výsledek Vaší udržitelné aktivity? Lze aktivity pro udržitelnost alespoň orientačně vyčíslit?)
Jaké máte s udržitelnou aktivitou další rozvojové plány?
Video
Pokud máte, vložte link videa, který se vztahuje k přihlašované aktivitě (YouTube, Vimeo, atp..)
Fotografie a jiné dokumenty
Max. velikost souboru: 1 MB
Relevantní fotky nebo jiné dokumenty, které doplní slovní popis, a které se vztahují k přihlašované aktivitě (max. 5)
Pravidla soutěže *
Obchodní sdělení
GDPR *