Nadační fond Fonte Vitae

Nadační fond Fonte Vitae podporuje projekty, které nás učí, jak s vodou zacházet, i projekty vědecké, které přinášejí nové poznatky a možnosti v péči o vodu.

O nás

Už i ti nejzarytější popírači změn klimatu musí připustit, že se něco děje. A snad každý si všiml, co se u nás děje s vodou. Na jedné straně povodně, na druhé sucha. Že bychom byli ochotni nějak změnit své chování, to ne. Přitom se čím dál víc ukazuje, že voda není samozřejmost a že vodní blahobyt skončil.

Je zcela zjevné, že je potřeba širokou veřejnost v téhle otázce vzdělávat a informovat. Nejvíc si to uvědomují lidé, kteří se, co se týká vody, pohybují v terénu a v praxi. Proto není náhodou, že ve firmě Wero vznikla myšlenka na založení nadačního fondu, který by v téhle oblasti pomáhal. A tak vznikl fond Fonte Vitae. Jeho smyslem je podporovat vzdělávací a vědecké projekty, které budou přinášet informace o tom, jak nakládat s vodou. A samozřejmě na tyto projekty získávat peníze. Hledáme jak ty, kteří jsou schopni podobné projekty vytvořit, tak ty, kteří nás budou podporovat finančně. Pokud nám chcete pomoci pomáhat, ozvěte se!

Náš tým

Správní rada

Mgr. Petr Vacek

Prezident

Karel Hošek

Majitel společnosti WERO

Roman Anton

Ředitel